Tài Khoản : ACC 100% CÓ TỘC V4 100% MOCHI V2 | ACC BLOX FRUITS

200.000

Chi Tiết Tài Khoản verified

100% Có Tộc V4 , 100% CÓ MOCHI V2

• Cấp Độ : Max Level

• Melee: Full Melee V2 + God Human

• Kiếm: 20%Cursed Dual Katana

• Súng: 50% Sở Hữu Soul Guitar

• Thức Tỉnh Devil Fruit: 100% Thức Tỉnh Mochi-Mochi ( Mochi V2)

• Tỉ Lệ Random Đồ Hiếm:

• 50% Sở Hữu 1 Trong Các Vật Phẩm Sau Đây

• Leopard / Mochi / Blizzard / Dragon/ Cursed Dual Katana / Áo Choáng Râu Đen!

• Bảo hành khi:

• Không vào được tài khoản.

• Tài khoản bị verify mail.

• Chỉ Bảo Hành Khi Có Video Quay Mua Và Đăng Nhập!

• 1-24h Giao Acc Nếu Là Acc Đặt Trước