Tài Khoản : ACC CÓ YORU | ACC BLOX FRUITS

250.000

Chi Tiết Tài Khoản verified

• Level: Max

• GamePass : Yoru

* 20% x2 Money / Mastery

• Melee: 100% GodHuman

• Kiếm: 50% Có Song Kiếm, 50% Lưỡi Hái

• Súng: 50% Có Guitar.

• 100% Thức Tỉnh Trái Ác Qủy Hoặc Đang Dùng Trái Ác Qủy Trên 1 Triệu Beli

• Trái Ác Quỷ Kho: 60% Có Trái Ác Quỷ Đỏ Trong Rương

• Bảo hành khi có video quay quá trình mua và đăng nhập!

• Thời Gian Giao Nick Nếu Đặt Trước: 24 Giờ