Tài Khoản : ACC TỘC FISH V4 | ACC BLOX FRUITS

170.000

Chi Tiết Tài Khoản verified

100% Có Tộc FISH V4

• Random 1 Gear - 2 Gear

• Item: 100% Có Mũ Admin + Mảnh Gương

• Cấp Độ : Max Level

• Melee: Full Melee V2 + God Human

• Kiếm: 20%Cursed Dual Katana

• Súng: 50% Sở Hữu Soul Guitar

• Thức Tỉnh Devil Fruit: 100% Thức Tỉnh 1 Trái Bất Kỳ Hoặc Đang Dùng 1 Devil Fruit 1M+ Beli

• Tỉ Lệ Random Đồ Hiếm:

• 50% Sở Hữu 1 Trong Các Vật Phẩm Sau Đây

• Leopard / Mochi / Blizzard / Dragon/ Cursed Dual Katana / Áo Choáng Râu Đen!

• Bảo hành khi:

• Không vào được tài khoản.

• Tài khoản bị verify mail.

• Chỉ Bảo Hành Khi Có Video Quay Mua Và Đăng Nhập!

• 1-24h Giao Acc Nếu Là Acc Đặt Trước