Tài Khoản : ACC 100% 3-5 MELE V2 + 10% ACC CÓ TAM KIẾM ZORO | ACC BLOX FRUITS

29.000

Chi Tiết Tài Khoản verified

• Cấp Độ : Max Level

• Đặc Biệt: :10% Sở Hữu Mảnh Gương

• Melee: 3-5 Melee V2 + 10% Có God Human

• Kiếm: 10%Cursed Dual Katana

• Súng: 30% Sở Hữu Soul Guitar

• Tỉ Lệ Random Đồ Hiếm:

• 30% Sở Hữu 1 Trong Các Vật Phẩm Sau Đây

• Leopard / Mochi / Blizzard / Dragon/ Cursed Dual Katana / Áo Choáng Râu Đen!

• Bảo hành khi:

• Không vào được tài khoản.

• Tài khoản bị verify mail.

• Chỉ Bảo Hành Khi Có Video Quay Mua Và Đăng Nhập!

• 1-24h Giao Acc Nếu Là Acc Đặt Trước