Tài Khoản : ACC KING LEGACY

100.000

Chi Tiết Tài Khoản verified

•ACC KING LEGACY

• 100% Max level

• 50% 1 - 4 legendary

• 50% 1-8 Epic

• 50% 150 Gems

• 80% ACC CÓ 30M Beli +

BẢO HÀNH KHI:

• Không vào được tài khoản.

• Tài khoản bị verify mail.

• Chỉ Bảo Hành Khi Có Video Quay Mua Và Đăng Nhập!

KHI HẾT ACC NHỮNG TÀI KHOẢN ĐẶT TRƯỚC SẼ CÓ TRONG VÒNG 1-10 NGÀY