Tài Khoản : ACC BLOX FRUITS VIP

15.000

Chi Tiết Tài Khoản verified

GAME: BLOX FRUITS

CẤP ĐỘ: 1500 - 2450 MAX LEVEL

CẤP ĐỘ TỘC: 1% V4 Full Gear Or Skill

MELE: 50% FULL MELE V2

DEVIL FRUITS: 30% CÓ DF THỨC TỈNH

20% ĐÃ QUA SEA 3

TỈ LỆ MAY MẮN CÓ THÊM:

30% CÓ TRÁI ÁC QUỶ ĐỎ

Kiếm Sở Hữu: 30% Song Kiếm Oden 30% Tam Kiếm Zoro

BẢO HÀNH KHI:

• Không vào được tài khoản.

• Tài khoản bị verify mail.

• Chỉ Bảo Hành Khi Có Video Quay Mua Và Đăng Nhập!

TÀI KHOẢN ĐẶT TRƯỚC THÌ:

• 1-3 Ngày Giao Nick