Tài Khoản : ACC 100% GODHUMAN + DF Full Awaken Có Tỉ lệ+ 10% TRÚNG 2 ACC TRONG 1 LẦN MUA | ACC BLOX FRUITS

39.000

Chi Tiết Tài Khoản verified

• Cấp Độ : Max Level

• Đặc Biệt: :40% Sở Hữu Mảnh Gương

• Melee: Full Melee V2 + God Human

• Kiếm: 20%Cursed Dual Katana

• Súng: 50% Sở Hữu Soul Guitar

• Tỉ Lệ Random Đồ Hiếm:

• 50% Sở Hữu 1 Trong Các Vật Phẩm Sau Đây

• Leopard / Mochi / Blizzard / Dragon/ Cursed Dual Katana / Áo Choáng Râu Đen!

• Bảo hành khi:

• Không vào được tài khoản.

• Tài khoản bị verify mail.

• Chỉ Bảo Hành Khi Có Video Quay Mua Và Đăng Nhập!

• 1-24h Giao Acc Nếu Là Acc Đặt Trước