Tài Khoản : ACC 100% CÓ GOHUMAN + SONG KIẾM ODEN CƠ HỘI TRÚNG ACC FULL GAMEPASS | ACC BLOX FRUITS

49.000

Chi Tiết Tài Khoản verified

CẤP ĐỘ: 100% MAX LEVEL

MELE: FULL MELE V2 CÓ GODHUMAN

KIẾM: 100% CURSED DUAL KATANA

SÚNG: 30% SOULGUITAR

TỈ LỆ MAY MẮN CÓ THÊM:

- 10% CÓ MOCHI V2

- 30% CÓ HAKI SẮC MÀU

BẢO HÀNH KHI:

- Không vào được tài khoản.

- Tài khoản bị verify mail.

- Chỉ Bảo Hành Khi Có Video Quay Mua Và Đăng Nhập!

TÀI KHOẢN ĐẶT TRƯỚC THÌ:

- 1-3 Ngày Giao Nick