Tài Khoản : ACC 100% CÓ MOCHI + 100% MAX LEVEL + 10% ACC CÓ TAM KIẾM ZORO HOẶC SONG KIẾM ODEN | ACC BLOX FRUITS

60.000

Chi Tiết Tài Khoản verified

• Level: Max ,50% ĐÃ QUA SEA 3

• Melee: 90% GODHUMAN

• Kiếm: 50% Có Song Kiếm, 50% Lưỡi Hái

• Súng: 50% Có Guitar.

• Trái Ác Quỷ: 100% CÓ MOCHI RƯƠNG HOẶC ĐANG SỬ DỤNG

10% MOCHI ĐÃ FULL CHIÊU, 5% MOCHI V2

• Trái Ác Quỷ Kho: 50% Có Trái Ác Quỷ Đỏ Trong Rương

• Bảo hành khi có video quay quá trình mua và đăng nhập!

• Thời Gian Giao Nick Nếu Đặt Trước: 24 Giờ